Διαγνωστικά tests

Είναι συμβουλευτικά και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ψυχιατρική συνέντευξη και επικοινωνία.

Τα tests που γίνονται στο εδώ ιατρείο αφορούν: