Ατομική ψυχοθεραπεία

“Όποιος μένει δεμένος στα πράγματα, υποφέρει πολλά”
Λάο Τσέ

Στόχος στην ατομική ψυχοθεραπεία είναι:

 • Η κατανόηση των εμπειριών του παρόντος και του παρελθόντος.
 • Η κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων και η μελέτη των ψυχολογικών συμπτωμάτων.
 • Έτσι θα ξεπερασθούν δυσλειτουργικές αγκυλώσεις και μηχανισμοί που τροφοδοτούν τα συμπτώματα.
 • Εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα ότι η ψυχοθεραπεία απαιτεί τα ανωτέρω
 • Τελικά στη ψυχοθεραπεία μελετώνται πως μέσα από καταστάσεις κρίσης μπορεί το άτομο όχι μόνο να τις ελέγξει αλλά να προχωρήσει και να εξελιχθεί σαν ψυχοσωματική ενότητα.

Η Ατομική ψυχοθεραπεία διακρίνεται σε βραχεία και μακρά. Συνήθως αφορά εβδομαδιαίες συναντήσεις από μία έως δύο φορές. Σπανιότερα και λόγω ειδικών συνθηκών (απόσταση, οικονομικοί λόγοι) μπορεί να συνεχισθεί ανά δεκαπενθήμερο.

Η βραχεία ατομική ψυχοθεραπεία κυμαίνεται από 12 έως 20 συνεδρίες και εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων με τη διόρθωση παθογόνων συμπεριφορών.

Η μακρά ατομική ψυχοθεραπεία συνήθως είναι ανοικτού τέλους και εμβαθύνει στη γένεση των ψυχικών προβλημάτων καθώς και στη μεταβολή των ψυχικών παραγόντων που  τα αναπαράγουν.

Η  ατομική ψυχοθεραπεία  που προτείνουμε, μπορεί να αξιοποιηθεί στα εξής:

 1. στις κρίσεις πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία
 2. στις φοβίες, στις αγχώδεις συνδρομές και στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 3. στη κατάθλιψη
 4. στην ψυχογενή βουλιμία, ανορεξία
 5. στις ψυχώσεις
 6. στις ψυχοσωματικές παθήσεις
 7. στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες
 8. στις εξαρτήσεις, αλκοολισμό
 9. στις διαταραχές προσωπικότητας.

Ο στόχος στην Ατομική  Ψυχοθεραπεία  Βραχεία και Μακρά είναι μέσα από τη σχέση με τον ψυχοθεραπευτή να γίνει μία:

 • ουσιώδης ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση
 • ανακούφιση από τα συμπτώματα ή τα προβλήματα για τα οποία αρχικά ο ασθενής ζητά θεραπεία
 • αναγνώριση και θετική διαχείριση των συναισθημάτων
 • ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικής κυριαρχίας και αυτοεκτίμησης
 • ανακατασκευή των παθογόνων και δυσλειτουργικών του αντιλήψεων
 • ανάλυση, στο βαθμό που χρειάζεται, των ψυχικών του συγκρούσεων και της ψυχικής του ιστορίας
 • αναπροσανατολισμός σε θέματα ζωής και αλλαγές στη δύσκαμπτη στάση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Η Ψυχοθεραπεία δεν είναι αδυναμία, αλλά εκφράζει την τόλμη του ατόμου να μιλήσει για τα θέματά του.

Η ψυχοθεραπεία που προτείνουμε είναι η ατομική, βραχεία και μακρά.

Η βραχεία ψυχοθεραπεία είναι καλό να περιλαμβάνει μία συμφωνία 16- 20 εβδομαδιαίων  συνεδριών, ενώ η μακρά ψυχοθεραπεία είναι συνήθως ανοικτού τέλους.

Σε πολλές περιπτώσεις (π.χ.ψυχώσεις) γίνεται υποστηρικτική ψυχοθεραπεία η οποία σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή διαμορφώνει όλη τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Συχνή  ερώτηση: “Μπορώ να έρχομαι όποτε θέλω;”

Αυτό απορυθμίζει τη διαμόρφωση ενός σταθερού υποστηρικτικού πλαισίου, πράγμα απαραίτητο για την ψυχοθεραπεία, και βασιλεύει η αδυναμία της δέσμευσης.