Διαγνωστικά tests

Είναι συμβουλευτικά και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ψυχιατρική συνέντευξη και επικοινωνία.

Τα tests που γίνονται στο εδώ ιατρείο αφορούν:

  • την κατάθλιψη:  1) Hamilton test,  2)Beck depression Inventory test, 3)Beck hope/ess test, 4) Montgomerry test
  • την ψυχαναγκαστική διαταραχή
  • τις διαταραχές άγχους
  • τη μανία
  • τις κλίμακες θετικών, αρνητικών συμπτωμάτων στη σχιζοφρένεια
  • τις Άνοιες : Mini Mental Status Examination, Clock drawing test ,άλλες νοητικές δοκιμασίες .
  • τη Νοητική κατάσταση ,την γηριατρική κατάθλιψη,τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και την λειτουργικότητα
  • τις σχέσεις ζεύγους
  • τις διαταραχές προσωπικότητας