Θεραπεία αγχωδών διαταραχών

Θεραπεία Αγχώδους νεύρωσης   Θεραπεία γενικευμένης Αγχώδους διαταραχής

  • Πάντα ξεκινά από τη σωστή εκτίμηση από ψυχίατρο, της βαρύτητας της κατάστασης και της ακριβούς διάγνωσης
  • Η υποχώρηση του άγχους δεν σημαίνει ότι λύθηκε το ψυχικό πρόβλημα
  • Η ψυχοθεραπεία ενδείκνυται ως βραχεία ή μακρά ατομική ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πάσχοντος.
  • Μελετώνται τα ψυχοκοινωνικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του άγχους.
  • Αναλύονται θέματα από την ψυχική ιστορία του ασθενή που συνδέονται με τις αγχώδεις εκδηλώσεις.
  • Διερευνώνται οι σχέσεις στην οικογένεια, στην εργασία και την κοινωνική ζωή.
  • Τα ηρεμιστικά πρέπει να χορηγούνται με αυστηρό προγραμματισμό ενώ τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά σε πολλές των περιπτώσεων θα βοηθήσουν. Υπάρχουν επίσης και άλλα συμπληρωματικά φαρμακευτικά σχήματα.
  • Το βασικό είναι όλα αυτά πρέπει να γίνονται κάτω από μία όχι βιαστική ψυχιατρική παρακολούθηση.
  • Θεραπεία δεν είναι το ‘μπάλωμα” για λίγο και η αναπαραγωγή του προβλήματος.
  • Σε περιπτώσεις που θεραπεύουν ιατροί άλλων ειδικοτήτων, η ανεπιτυχής θεραπεία και η χρονιοποίηση της διαταραχής είναι σχεδόν δεδομένες.