Θεραπεία αγχωδών διαταραχών

Θεραπεία Αγχώδους νεύρωσης  – Θεραπεία γενικευμένης Αγχώδους διαταραχής

  • Πάντα ξεκινά από τη σωστή εκτίμηση από ψυχίατρο, της βαρύτητας της κατάστασης και της ακριβούς διάγνωσης
  • Η υποχώρηση του άγχους δεν σημαίνει ότι λύθηκε το ψυχικό πρόβλημα
  • Η ψυχοθεραπεία ενδείκνυται ως βραχεία ή μακρά ατομική ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πάσχοντος.
  • Μελετώνται τα ψυχοκοινωνικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του άγχους.
  • Αναλύονται θέματα από την ψυχική ιστορία του ασθενή που συνδέονται με τις αγχώδεις εκδηλώσεις.
  • Διερευνώνται οι σχέσεις στην οικογένεια, στην εργασία και την κοινωνική ζωή.
  • Τα ηρεμιστικά πρέπει να χορηγούνται με αυστηρό προγραμματισμό ενώ τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά σε πολλές των περιπτώσεων θα βοηθήσουν. Υπάρχουν επίσης και άλλα συμπληρωματικά φαρμακευτικά σχήματα.
  • Το βασικό είναι όλα αυτά πρέπει να γίνονται κάτω από μία όχι βιαστική ψυχιατρική παρακολούθηση. Αν υποκύψουμε στο σύγχρονο τρόπο ζωής που όλα γίνονται βιαστικά σαν το Fast food ,τότε με τη σειρά μας  θα αναπαράγουμε άγχος στο άγχος.
  • Θεραπεία δεν είναι το ‘μπάλωμα” για λίγο και η αναπαραγωγή του προβλήματος.
  • Σε περιπτώσεις που θεραπεύουν ιατροί άλλων ειδικοτήτων, η ανεπιτυχής θεραπεία και η χρονιοποίηση της διαταραχής είναι σχεδόν δεδομένες.