Ιατρικές γνωματεύσεις Πιστοποιητικά Υγείας

Η Ιατρική γνωμάτευση -Ιατρική έκθεση περί-Δικαιολογητικά  – πιστοποιητικό  ψυχικής υγείας  

Είναι μία πράξη υψηλής ιατρικής ευθύνης.  Είναι σφάλμα να συγχέεται με την έκδοση ενός απλού χαρτιού .

Η ιατρική Γνωμάτευση -βεβαίωση αποτελεί  την συμπύκνωση  μιας επιστημονικής διάγνωσης υψηλής βαρύτητας και καθιστά τον ιατρό άμεσα υπεύθυνο.

Αν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις στη συμπτωματολογία ,αν ζητούνται γνωμοδοτήσεις περι λειτουργικότητας του ασθενή,αν ζητούνται εκτιμήσεις για δυνατότητα του ασθενή να υπογράψει διάφορα έντυπα κ.α τότε μιλάμε για Ιατρικές Εκθέσεις τύπου ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης που αναλύεται στο κεφάλαιο Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Η πολύχρονη εξάσκησή μου σε: ψυχο-ιτροδικαστικά θέματα, τόσον ως πραγματογνώμονας της Εισαγγελίας Αθηνών (έως το 2010), όσον και σαν Ιδιώτης, η συμμετοχή μου για κάποια χρόνια στις επιτροπές των ΚΕΠΑ, η περίοδος εργασίας σαν πολίτης – ψυχίατρος σε Στρατιωτικό νοσοκομείο, η πολυετής υπηρεσία μου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε Γενικά νοσ/μεία, συνιστούν μια βεβαιωμένη εμπειρία για μια τεκμηριωμένη διάγνωση, στα παρακάτω:

  • Γνωμάτευση, Δικαιολογητικά – εισηγητική έκθεση για  ΚΕΠΑ=Κέντρα  Πιστοποίησης Αναπηρίας.
    Η ταλαιπωρία του ασφαλισμένου από τις υπηρεσίες, η αναμονή για τα αποτελέσματα και η κακή ενημέρωση για τα ΚΕΠΑ απαιτούν μια έμπειρη και τεκμηριωμένη εισηγητική έκθεση. Η  σωστή πιστοποίηση της αναπηρίας είναι σημαντική για την έκβαση του όποιου αιτήματος.
  • Ειδική γνωμάτευση, πιστοποιητικό υγείας, ψυχικής κατάστασης για πρόσληψη, εργασία σε υπηρεσίες ασφαλείας – security
  • Γνωμάτευση, εισηγητική έκθεση σε θέματα αναβολών, απαλλαγών από τη στρατιωτική θητεία, επανεξέτασης σε περίπτωση επιθυμίας για αλλαγή του χαρακτηρισμού της ανικανότητας. Ο σκοπός αυτών των γνωματεύσεων , είναι η έγκυρη παράθεση  και ορθή διατύπωση των συμπτωμάτων  που υπάρχουν ήδη  στον πάσχοντα και  επηρρεάζουν την υπηρέτηση ή όχι της στρατιωτικής  του θητείας . Αυτές οι γνωματεύσεις έχουν λαθεμένα από πολλούς εννοηθεί ότι πιστοποιούν μη υπαρκτές καταστάσεις και αποτελούν ένα τέχνασμα αποφυγής της θητείας.
  • Γνωμάτευση, πιστοποιητικό υγείας, ψυχικής κατάστασης για χρήση διορισμού στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό τομέα, κ.α.
  • Γνωμάτευση, πιστοποιητικό υγείας, ψυχικής κατάστασης για μηχανικούς σε θέματα εκρηκτικών υλών
  • Λοιπά θέματα όπως:   η δικαστική συμπαράσταση,η δυνατότητα δικαιοπραξίας από ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα ή Άνοιες  καθώς και η δυνατότητα ή όχι καταλογισμού μιας πράξης, περιγράφονται στο κεφάλαιο: Ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες.
  • Από το 2022 έπαυσε να  χορηγείται από το γραφείο, βεβαίωση κατοχής κυνηγητικού ή άλλου όπλου