Ιατρικές γνωματεύσεις Πιστοποιητικά Υγείας

Η ιατρική γνωμάτευση -Δικαιολογητικά  – πιστοποιητικό  ψυχικής υγείας  

Είναι μία πράξη υψηλής ιατρικής ευθύνης.  Είναι σφάλμα να συγχέεται με την έκδοση ενός απλού χαρτιού αλλά αποτελεί  την συμπύκνωση  μιας επιστημονικής διάγνωσης υψηλής βαρύτητας

Η πολύχρονη εξάσκησή μου σε: ψυχο-ιτροδικαστικά θέματα, τόσον ως πραγματογνώμονας της Εισαγγελίας Αθηνών (έως το 2010), όσον και σαν Ιδιώτης, η συμμετοχή μου για κάποια χρόνια στις επιτροπές των ΚΕΠΑ, η περίοδος εργασίας σαν πολίτης – ψυχίατρος σε Στρατιωτικό νοσοκομείο, η πολυετής υπηρεσία μου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε Γενικά νοσ/μεία, συνιστούν μια βεβαιωμένη εμπειρία για μια τεκμηριωμένη διάγνωση, στα παρακάτω:

  • Γνωμάτευση, Δικαιολογητικά – εισηγητική έκθεση για  ΚΕΠΑ=Κέντρα  Πιστοποίησης Αναπηρίας.
    Η ταλαιπωρία του ασφαλισμένου από τις υπηρεσίες, η αναμονή για τα αποτελέσματα και η κακή ενημέρωση για τα ΚΕΠΑ απαιτούν μια έμπειρη και τεκμηριωμένη εισηγητική έκθεση. Η  σωστή πιστοποίηση της αναπηρίας είναι σημαντική για την έκβαση του όποιου αιτήματος.
  • Ειδική γνωμάτευση, πιστοποιητικό υγείας, ψυχικής κατάστασης για πρόσληψη, εργασία σε υπηρεσίες ασφαλείας – security
  • Γνωμάτευση, εισηγητική έκθεση σε θέματα αναβολών, απαλλαγών από τη στρατιωτική θητεία, επανεξέτασης σε περίπτωση επιθυμίας για αλλαγή του χαρακτηρισμού της ανικανότητας.
  • Γνωμάτευση, πιστοποιητικό υγείας, ψυχικής κατάστασης για χρήση διορισμού στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό τομέα, κ.α.
  • Γνωμάτευση, πιστοποιητικό υγείας, ψυχικής κατάστασης για μηχανικούς σε θέματα εκρηκτικών υλών
  • Λοιπά θέματα όπως:   η δικαστική συμπαράσταση,η δυνατότητα δικαιοπραξίας από ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα ή Άνοιες  καθώς και η δυνατότητα ή όχι καταλογισμού μιας πράξης, περιγράφονται στο κεφάλαιο: Ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες.
  • Από το 2022 δεν χορηγείται βεβαίωση κατοχής κυνηγητικού ή άλλου όπλοθ