Υποστηρικτική θεραπεία

Αποτελεί μια συστηματική παρακολούθηση με πολλές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, χωρίς να ανοίγεται όμως σε μεγάλο ψυχοδυναμικό βάθος.

Έχει εφαρμογή σε μια μεγάλη ομάδα ψυχικών διαταραχών.

Είναι η καταλληλότερη τεχνική σε οξείες καταστάσεις και σε πολλές χρόνιες ψυχώσεις.

Δεν αποκλείεται μια υποστηρικτική ψυχοθεραπεία να μετεξελιχθεί σε μια βαθύτερης ανάλυσης ψυχοθεραπεία.

Χρησιμοποιούνται μέτρα μείωσης των συμπτωμάτων ,ενίσχυσης της λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας του ατόμου.

Στόχος η πρόληψη της υποτροπής