Υποστηρικτική θεραπεία

Αποτελεί μια συστηματική παρακολούθηση με πολλές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, χωρίς να ανοίγεται όμως σε μεγάλο ψυχοδυναμικό βάθος.

Έχει εφαρμογή σε μια μεγάλη ομάδα ψυχικών διαταραχών.

Είναι η καταλληλότερη τεχνική σε οξείες καταστάσεις και σε πολλές χρόνιες ψυχώσεις.

Δεν αποκλείεται μια υποστηρικτική ψυχοθεραπεία να μετεξελιχθεί σε μια βαθύτερης ανάλυσης ψυχοθεραπεία.