Ψυχιατρική παρακολούθηση

Αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της θεραπείας. Χωρίς αυτή χάνονται τα όποια θετικά πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας.

  • Δεν υπάρχει ίαση χωρίς σωστή παρακολούθηση.
  • Η συνεργασία με τον ασθενή  είναι το θεμέλιο της θεραπείας. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε βιαστικά και πρόχειρα και ούτε μέσω αντιπροσώπου. Είναι συχνό το φαινόμενο ο ασθενής να μη δέχεται και να μην αποδέχεται εύκολα την αναγκαιότητα της ψυχικής θεραπείας.  Έτσι, εφευρίσκει προσκόμματα (υπαρκτά ή όχι) στο να διακόπτει την παρακολούθηση και τη θεραπεία. Πολλές φορές γίνεται ένας περιοδεύων ασθενής από ιατρό σε ιατρό, λες και ψάχνει να αποδείξει ότι δεν φταίει αυτός αλλά οι άλλοι που δεν γίνεται καλά.
  • Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνονται συμφωνίες συνεργασίας – παρακολούθησης, ακόμα και μέσω της οικονομικής κρίσης  και να τηρούνται από τον θεράποντα και από τον ασθενή. Δεν πρέπει η θεραπεία να είναι φλου και στον αέρα.
  • Η συνεργασία αυτή πρέπει να διέπεται από απλότητα, ήρεμο πλαίσιο, ειλικρίνεια και εχεμύθεια.
  • Αν ο θεράπων δεν μπορεί να αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο και τη δέσμευση που απαιτείται,  συμβάλλει σε μια ελλιπή θεραπεία.